Advocatenkantoor starten, beginnen of oprichten?

Wil je, je eigen advocatenkantoor? Spannend en leuk. Het starten van een advocatenkantoor begint met de aanmelding bij de Orde van Advocaten. Er komt veel op je af. Welke rechtsvorm kies je en onder welke naam ga je, je advocatenpraktijk beginnen?  Je moet van de orde van advocaten een stichting derdengelden hebben en (aansprakelijkheids)verzekeringen afsluiten.  Via StichtingService kan je goedkoop, snel en online een stichting derdengelden advocatuur laten oprichten via een notaris.

Stichting derdengelden advocatuur

Een Stichting derdengelden wordt opgericht om een rekening te beheren. Deze rekening moet worden gebruikt om namens cliënten bedragen te incasseren, of om tijdelijk bedragen veilig te stellen. Deze ‘derdengelden’ moeten strikt gescheiden blijven van de geldstromen van het advocatenkantoor. Dit om vermogen van cliënten te beschermen tegen oneigenlijk gebruik of faillissement van het advocatenkantoor.  Het toezicht over het beheer van deze stichting derdengelden advocatuur ligt bij het bestuur en de Nederlandse Orde van Advocaten.

Wat kost het oprichten van een stichting derdengelden advocatuur?

Wat kost het oprichten van een stichting derdengelden? De oprichtingskosten zijn via StichtingService € 300,- inclusief btw. Dit bedrag is inclusief volmacht voor oprichting, notariskosten en inschrijving KvK.  Van de KvK ontvang je eenmalig een factuur van € 50,- inschrijfkosten. Deze kosten zitten niet in ons tarief. Direct een stichting derdengelden advocatuur aanvragen kan via deze link >>>

Bestuur van de stichting

De stichting moet worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan er tenminste één advocaat is.  Zijn er meer dan twee bestuurders dan moet ten minste de helft van de leden van het bestuur advocaat zijn. Een accountant mag ook deel nemen aan het bestuur. Daarnaast zijn er een aantal vrije beroeps beoefenaren die bestuurslid mogen worden van de stichting. Deze vrije beroeps beoefenaren moeten genoemd worden in de Samenwerkingsverordening 1993. Van belang is dat een bestuurslid onafhankelijk is. Er mag geen dienstverband zijn of een patroon.

Stichting derdengelden advocatuur oprichten tegen lage kosten? StichtingService heeft ruime ervaring met het oprichten van derdengelden stichtingen. De kosten bedragen € 350,- inclusief btw voor de oprichting. Dit is inclusief notariskosten. Vraag direct je eigen stichting aan via ons online aanvraagformulier>>.

Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod naar Tweede Kamer

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil verhinderen dat malafide bestuurders hun activiteiten kunnen blijven voortzetten. Een malafide bestuurder mag daarom straks maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer besturen als de rechter een civielrechtelijk bestuursverbod heeft opgelegd. Dit staat in het wetsvoorstel dat Opstelten op 3 september bij de Tweede Kamer heeft ingediend.

De maatregel is onderdeel van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’ en is gericht op een effectievere bestrijding van faillissementsfraude. Met de invoering van het bestuursverbod wil Opstelten voorkomen dat bestuurders fraudeleuze activiteiten maskeren met een web van rechtspersonen of steeds nieuwe ondernemingen oprichten om ze vervolgens failliet te laten gaan.

Een bestuursverbod kan niet zomaar worden opgelegd. De bestuurder moet een bijzonder verwijt treffen, zoals de vaststelling van aansprakelijkheid wegens wanbeleid dat tot een faillissement heeft geleid, maar ook het doelbewust benadelen van schuldeisers door vlak voor een faillissement bedrijfsvermogen weg te sluizen of voor zelfverrijking aan te wenden. Een verbod zou ook kunnen worden opgelegd als de curator ernstig wordt tegengewerkt of als sprake is van opvolgende faillissementen waarbij een bestuurder in drie jaar tijd bij drie of meer faillissementen betrokken is geweest. Als een bestuursverbod wordt opgelegd, kan de betrokkene – tenzij de rechter anders beslist – bij geen enkele rechtspersoon aanblijven als bestuurder. Ook kan hij niet opnieuw als bestuurder of commissaris worden benoemd.

Rol van de notaris
Minister Opstelten geeft de notaris een grote rol bij de handhaving van het verbod. Hij schrijft: ‘De handhaving van het civielrechtelijk bestuursverbod wordt op verschillende manieren geborgd. In de eerste plaats zullen de notaris en de Kamer van Koophandel hierin een rol hebben. Zij mogen niet meewerken aan de oprichting en inschrijving van een rechtspersoon waarin een bestuurder wordt benoemd die een bestuursverbod opgelegd heeft gekregen.’ Omdat bestuursverboden zullen worden ingeschreven bij het Handelsregister kunnen de notaris en de Kamer van Koophandel eenvoudig online nagaan of een persoon die een onderneming wil oprichten of als bestuurder wil worden ingeschreven een bestuursverbod heeft. Voor de KNB is voorkoming en bestrijding van faillissementsfraude erg belangrijk. De KNB heeft daarom gepleit voor spoedige invoering van een civielrechtelijk bestuursverbod.

Bron: KNB