2016: Uitbreiding aansprakelijkheid bestuurders van stichtingen en verenigingen
24 november 2015 Door: Peter Duijzend

Naar verwachting zal op 1 januari 2016 de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht worden. Het wetsvoorstel zorgt voor uniformering van de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders die hun taak onbehoorlijk vervullen.  Voor NV’s en de BV’s bestaan deze regels al. Straks gaan zij gelden voor:

  • Verenigingen
  • Stichtingen
  • Besloten vennootschappen (bv’s)
  • Naamloze vennootschappen (nv’s)
  • Coöperaties
  • Onderlinge waarborgmaatschappijen

 

Het gaat om regels over:

  • taakvervulling door bestuurders en toezichthouders.
  • aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijke taakvervulling.

Daarnaast komen er ruimere ontslaggronden voor slecht functionerende stichtingsbestuurders- en toezichthouders.

Doel wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

In veel statuten van verenigingen of stichtingen zijn al toezichthoudende organen opgenomen. Dit bijvoorbeeld door een gedragscode. Hier is geen wettelijke basis voor. De wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen biedt een wettelijke grondslag aan de instelling van een toezichthoudend orgaan bij verenigingen en stichtingen en bevat een voor alle rechtspersonen geldende basisregeling voor de taak van het toezichthoudend orgaan en zijn leden. Bestuurders en toezichthouders moeten zich bij de vervulling van hun taken richten op het belang van de rechtspersoon. In de wet wordt vastgelegd dat bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen het belang van de rechtspersoon voorop moeten stellen. Ook wordt voor alle rechtspersonen geregeld dat bestuurders en toezichthouders met een tegenstrijdig belang niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming. Toezichthouders van verenigingen of stichtingen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het gevolg is van onbehoorlijke taakvervulling en de toezichthouder(s) een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Ten slotte worden de gronden voor ontslag van slecht functionerende stichtingsbestuurders en -toezichthouders verruimd en ook van toepassing op leden van het toezichthoudend orgaan. Nu regelen de statuten het ontslag van een toezichthouder. Vaak kunnen de mede-toezichthouder, bestuur of de algemene vergadering een toezichthouder ontslaan.  Ontslag via de rechtbank van een toezichthouder was nog niet mogelijk. Er komt dus ook een wettelijke regeling waarbij toezichthouders op verzoek van een belanghebbende door de rechtbank ontslagen kunnen worden.

Bron: Overheid.nl & concept regeling

Stichting oprichten tegen lage kosten? StichtingService heeft ruime ervaring met het oprichten van stichtingen. Vraag direct je eigen stichting aan via ons online aanvraagformulier>>.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.