Complexe nalatenschap afwikkelen met een stichting als erfgenaam/executeur

Heb je een complex vermogen of zijn er al problematische familieverhoudingen? Je kan een stichting oprichten en als enig erfgenaam benoemen. De stichting heeft tot taak jouw nalatenschap af te wikkelen en je testament uit te voeren. Je verdeelt je erfenis door middel van legaten op te nemen in je testament.

Afwikkelingsstichting

Bij testament kan je een stichting oprichten. De stichting wordt in het leven geroepen op het moment van overlijden. Deze afwikkelingsstichting wordt in hetzelfde testament benoemd als erfgenaam en executeur. De stichting krijgt als taak om de nalatenschap af te wikkelen en het testament uit te voeren. Door middel van legaten worden er vorderingsrechten toegekend aan de legatarissen (erfgenamen).  Hierdoor is er ook geen fiscaal nadeel. Legatarissen betalen niet meer erfbelasting dan in het geval zij rechtstreeks erfgenaam zijn.  De stichting wordt bestuurd door een of meer bestuurders. Deze hebben als taak om de uitvaart te verzorgen, legaten af te geven en als executeur op te treden.

Stichting als executeur

De statuten worden zo ingericht dat de stichting dezelfde bevoegdheden krijgt als een executeur. Op basis van deze bevoegdheden mag het bestuur van de stichting goederen verkopen om de schulden van de nalatenschap te betalen.  De stichting is ook erfgenaam dus zodoende kan zij dit heel efficiënt en zonder overleg met de legatarissen doen.

Voordelen afwikkelingsstichting

  • doeltreffend;
  • efficiënte afwikkeling;
  • beperkt aansprakelijkheid executeur;
  • bescherming erfgenamen tegen schulden;
  • waarborgen voor schuldeisers van de nalatenschap;
  • rekening en verantwoording kan statutaire geregeld worden.

 

In de situatie met een langstlevende echtgenoot en kinderen kan een afwikkelingsstichting nadelig uitpakken door de huidige fiscale regelgeving. De defiscalisatie voor de inkomstenbelasting is niet van toepassing.

Afwikkelingsstichting oprichten via je testament? StichtingService heeft ruime ervaring met het oprichten van stichtingen bij testament. Neem contact met ons op voor het opstellen van je testament. Wil je een goed doel oprichten bij testament lees dan dit artikel>>>