Kan ik alleen oprichten en na oprichting van de stichting nog bestuursleden toevoegen?

Vraag: Ik wil op korte termijn een stichting oprichten. Aangezien ik op dit moment bezig ben om de juiste bestuursleden te vinden de volgende vraag: Is het mogelijk om de stichting al op te richten met 1 bestuurder en na oprichting  nog een aantal bestuursleden toe te voegen? Hoe zit het met de kosten en loopt dat via de KvK of via een notaris?  Antwoord: Ja, het is mogelijk om de stichting op te richten met 1 bestuurslid en later bestuursleden toe te voegen. De inschrijving van nieuwe bestuurders na oprichting verloopt niet via de notaris maar via het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel (KvK). Je kan hiervoor formulier 22 gebruiken of extra bestuursleden inschrijven via de website van de KvK. Aan de inschrijving van extra bestuursleden zijn geen kosten verbonden. Als het om een ANBI-stichting gaat dan moet je, je realiseren dat je pas na het hebben van 3 bestuursleden de ANBI-status kan aanvragen. Een ANBI moet van de Belastingdienst namelijk minimaal 3 bestuursleden hebben (beschikkingsmachtcriterium).

Giften vanuit het buitenland aan een ANBI stichting ook aftrekbaar?

Vraag: Als een stichting aangemerkt wordt als ANBI, betekent dat giften vanuit Amerika voor de donateur ook aftrekbaar zijn om een vergelijkbare wijze als voor een Amerikaans goed doel? ANTWOORD: Nee, in beginsel niet. Uiteraard moet je het betreffende land kijken naar de fiscale regelgeving. In Europa heb je de vrijheid van kapitaal. Als je vanuit een ander Europees land een schenking doet aan een Nederlandse ANBI stichting dan is de kans groter dat er recht is op giftenaftrek. Je moet dan ook kijken naar de regeling van het betreffende land. Praktische oplossing kan zijn een goed doel zoeken in eigen land waar je recht hebt op giftenaftrek en daarmee afspreken dat zij die schenking (binnen hun doelstellingen) uitkeren aan de Nederlandse ANBI stichting. Alternatief is gebruik maken van Transnational Giving Europe (TGE). TGE is een Europees netwerk van goede doelen dat aftrekbaar doneren aan Europese organisaties faciliteert.