Is een stichting aansprakelijk voor schulden van een bestuurder?
12 februari 2020 Door: Peter Duijzend

Vraag: Momenteel verkeer ik niet in staat van faillissement of onder curatele. Dit zou in de toekomst echter wel kunnen aangezien er nog een schuld openstaat. Is dit een gevaar voor de oprichting of de continuïteit van de stichting en is de stichting op een manier aansprakelijk te stellen voor mijn persoonlijke schulden? Wij gaan uit van een gewone goed doel stichting. Nee, in beginsel is een stichting een afgescheiden vermogen en niet aansprakelijk voor schulden van een bestuurder. In onze statuten staat wel dat je geen bestuurder mag zijn als je niet over je eigen vermogen mag beschikken. Zie de onderstaande zin:

“Een bestuurder verliest zijn functie door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling verkrijgt”

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.