Begrippenlijst

Sub begrippenlijst

  • Rechtspersoon

    een rechtspersoon kan bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden. Een rechtspersoon heeft dus, net als een natuurlijk persoon, rechtspersoonlijkheid.

  • afgezonderd particulier vermogen (apv)

    Een afgezonderd particulier vermogen (APV) dient vooral een particulier belang van bijvoorbeeld een bepaalde familie. Het geld wordt bijvoorbeeld beheerd door een stichting. De rechthebbenden tot dit vermogen dienen het vermogen te verantwoorden in hun aangifte inkomstenbelasting. Bijvoorbeeld een familiestichting met als doel het bevorderen van de onderlinge familieband.