Beloning voor een directeur-bestuurder van een ANBI met RvT
22 mei 2019 Door: Peter Duijzend

Ik ben met aan aantal anderen een stichting aan het opzetten. Nu zitten wij met de volgende vraag: moeten wij een bestuursmodel gaan hanteren of een Raad van Toezichtmodel? Wij hebben al het een en ander uitgezocht en kwamen tot de conclusie dat een RvT model het handigst is, aangezien we die raad als een bestuur op afstand willen laten fungeren. De oprichter van de stichting zou dan directeur-bestuurder zijn, opdat deze zo flexibel mogelijk kan handelen. Maar nu hoorden wij dat op deze manier die directeur-bestuurder geen loon kan ontvangen. Volgens de anbi status zou dat niet mogen. Nu zijn wij dus in de war, want het lijkt ons logisch dat de directeur-bestuurder wel degelijk een salaris ontvangt. Hij zal tenslotte fulltime werkzaam zijn in de stichting. Kunt u ons uit de war helpen?

Geen beloning voor ANBI beleidsbepalers

Antwoord: In de AWR staat het volgende over de beloning van bestuursleden van een ANBI: “de leden van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt, ter zake van de door hen in die hoedanigheid voor de instelling verrichte werkzaamheden geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld”.┬á

Wie bepaalt het beleid bij een ANBI stichting met een Raad van Toezicht?

Onder orgaan van de ANBI instelling dat het beleid bepaalt, wordt door de Belastingdienst begrepen een orgaan van de ANBI die of dat eindverantwoordelijk is voor het beleid van de ANBI, zonder feitelijk ondergeschikt te zijn aan een ander persoon of orgaan van die ANBI. Dit is bij een gewone ANBI-stichting het bestuur. Bij een ANBI-stichting met een Raad van Toezicht is dat het orgaan van de instelling die het beleid bepaalt. Een en ander wordt bevestigd in het aanvraagformulier voor een ANBI-beschikking (zie de toelichting bij vraag 1g).

Slot

Zolang de directeur-bestuurder uitvoerend is en het dagelijks bestuur voor zijn rekening neemt en niet feitelijk het beleid bepaald, kan deze bestuurder daarvoor een beloning ontvangen zonder dat daarmee de ANBI-status in gevaar komt. Uiteraard dient er in de statuten van de ANBI vermeld te staan dat de Raad van Toezicht (RvT) geen recht heeft op een beloning voor haar werkzaamheden.

 

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.