Categorie: Rechtspraak

Wat doe je als een stichting zonder raad van toezicht komt te zitten?

Door overlijden of door tijdsverloop kan het voorkomen dat een stichting zonder raad van toezicht komt te zitten. Kan je

Rechter wijzigt statuten stichting

Als de statuten van je stichting niet duidelijk zijn of onuitvoerbaar blijken dan kan het bestuur de rechter verzoeken om

Niet voldoen aan beschikkingsmachtcriterium voorkomt ANBI-status

De rechtbank oordeelt dat de Belastingdienst terecht een stichting niet heeft aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) omdat niet

Bestuurders vereniging niet aansprakelijk voor schulden

Bestuurders kunnen heel ver gaan om hun vereniging te redden. Twee bestuurders van een vereniging hebben zich borg gesteld voor

Door gezagsverhouding waren leden vereniging in dienstbetrekking

Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in de volgende zaak: Een vereniging met als statutaire doel het behartigen van belangen van