Categorie: Stichting nieuws

Statutenwijziging stichting door besluitvorming buiten vergadering?

De statuten van een stichting bevatten vaak de mogelijkheid om besluiten te nemen zonder dat er een officiële bestuursvergadering is

Beloning voor een directeur-bestuurder van een ANBI met RvT

Ik ben met aan aantal anderen een stichting aan het opzetten. Nu zitten wij met de volgende vraag: moeten wij

Zorginstellingen en de regelgeving

Voor zorginstellingen is een governancecode van toepassing. Deze code bevat afspraken binnen de sector over de wijze waarop onder andere

Kan ik alleen oprichten en na oprichting van de stichting nog bestuursleden toevoegen?

Vraag: Ik wil op korte termijn een stichting oprichten. Aangezien ik op dit moment bezig ben om de juiste bestuursleden

Giften vanuit het buitenland aan een ANBI stichting ook aftrekbaar?

Vraag: Als een stichting aangemerkt wordt als ANBI, betekent dat giften vanuit Amerika voor de donateur ook aftrekbaar zijn om

Wat moeten wij doen om de ANBI-status van onze stichting te beëindigen?

Het bestuur van onze stichting heeft besloten om de stichting op te heffen. Wat moeten wij doen om de ANBI-status

Fusie van stichtingen

Door een fusie worden twee of meer stichtingen samengebracht tot een stichting. Dat kan doordat een van de stichting ophoudt

2016: Uitbreiding aansprakelijkheid bestuurders van stichtingen en verenigingen

Naar verwachting zal op 1 januari 2016 de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht worden. Het wetsvoorstel zorgt voor

Derdengeldenstichting onder toezicht van de DNB?

Hoe zit het met een de derdengeldenstichting? Valt deze onder het toezicht van de Nederlandsche  Bank? Er geldt toch een verbod voor

Oprichting stichting via een testament

Wilt u een bepaald sociaal of ideëel doel realiseren, zoals natuurbehoud, hulp aan andere mensen of de verspreiding van cultuur? En heeft