Categorie: Wetgeving

Wat doe je als een stichting zonder bestuur komt te zitten?

stichting zonder bestuur. Wat doe je dan?

Beloning voor een directeur-bestuurder van een ANBI met RvT

Ik ben met aan aantal anderen een stichting aan het opzetten. Nu zitten wij met de volgende vraag: moeten wij

Rechter wijzigt statuten stichting

Als de statuten van je stichting niet duidelijk zijn of onuitvoerbaar blijken dan kan het bestuur de rechter verzoeken om

Zorginstellingen en de regelgeving

Voor zorginstellingen is een governancecode van toepassing. Deze code bevat afspraken binnen de sector over de wijze waarop onder andere

Wat moeten wij doen om de ANBI-status van onze stichting te beëindigen?

Het bestuur van onze stichting heeft besloten om de stichting op te heffen. Wat moeten wij doen om de ANBI-status

Complexe nalatenschap afwikkelen met een stichting als erfgenaam/executeur

Heb je een complex vermogen of zijn er al problematische familieverhoudingen? Je kan een stichting oprichten en als enig erfgenaam

2016: Uitbreiding aansprakelijkheid bestuurders van stichtingen en verenigingen

Naar verwachting zal op 1 januari 2016 de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht worden. Het wetsvoorstel zorgt voor

Oprichting stichting via een testament

Wilt u een bepaald sociaal of ideëel doel realiseren, zoals natuurbehoud, hulp aan andere mensen of de verspreiding van cultuur? En heeft

Validatiestelsel filantropie de stand van zaken

Validatiestelsel filantropie is samengevat bedoeld om:

  • versnippering van verschillende keurmerken voor ANBI’s tegen te gaan
  • bestaande keurmerken te vervangen door één erkenningsregeling;

Vereniging omzetten in een stichting

Tijdens het bestaan van een vereniging kan blijken dat deze rechtsvorm niet meer past bij haar organisatievorm of toekomstplannen. Wil je