Categorie: FAQ

Wat doe je als een stichting zonder raad van toezicht komt te zitten?

Door overlijden of door tijdsverloop kan het voorkomen dat een stichting zonder raad van toezicht komt te zitten. Kan je

Wat doe je als een stichting zonder bestuur komt te zitten?

stichting zonder bestuur. Wat doe je dan?

Wanneer is een stichting belastingplichtig?

Stichtingen zijn vennootschapsbelasting verschuldigd als zij een onderneming drijven of in concurrentie treden met bestaande ondernemingen (voorkomen oneerlijke concurrentie). Voor

Is een stichting aansprakelijk voor schulden van een bestuurder?

Vraag: Momenteel verkeer ik niet in staat van faillissement of onder curatele. Dit zou in de toekomst echter wel kunnen

In de statuten staat boekjaar is kalenderjaar, terwijl wij hanteren 1 juli tot 30 juni.

Hoe erg is het als wij afwijken van onze statuten en een ander boekjaar hanteren voor onze vereniging? Een boekjaar

Kan een goed doel uit de Verenigde Staten de ANBI-status aanvragen?

Kan een goed doel uit de Verenigde Staten de ANBI-status aanvragen? Dat hangt er vanaf. In artikel 5b AWR staat

Kan ik alleen oprichten en na oprichting van de stichting nog bestuursleden toevoegen?

Vraag: Ik wil op korte termijn een stichting oprichten. Aangezien ik op dit moment bezig ben om de juiste bestuursleden

Giften vanuit het buitenland aan een ANBI stichting ook aftrekbaar?

Vraag: Als een stichting aangemerkt wordt als ANBI, betekent dat giften vanuit Amerika voor de donateur ook aftrekbaar zijn om

Wat is vacatiegeld?

De bestuursleden van een ANBI die het beleid bepalen mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten

Wat is een steunstichting?

Kenmerkend voor steunstichtingen is dat zij geld, maar ook bijvoorbeeld goederen, inzamelen ter verwezenlijking van de eigen statutaire doelstelling, namelijk