Claim stichting & Claimcode

Particulieren sluiten zich steeds vaker aan bij stichtingen die namens hen willen procederen voor genoegdoening, zoals bij de DSB of woekerpolissen. Hoe weet een particulier of de stichting goed georganiseerd is? Een stichting die voldoet aan de voorwaarden van de claimcode geeft duidelijkheid over:

  • Naleving en handhaving van de Claimcode;
  • Behartiging van collectieve belangen zonder winstoogmerk;
  • De samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur;
  • Onafhankelijkheid en vermijding van belangenverstrengeling;
  • Vergoeding aan bestuurders;
  • Taak, werkwijze en samenstelling van de Raad van Toezicht.

Wilt u een stichting oprichten die voldoet aan de claimcode. Wij helpen u met de juiste statuten.

Lees hier de: claimcode