Derdengeldenstichting onder toezicht van de DNB?
15 oktober 2015 Door: Peter Duijzend

Hoe zit het met een de derdengeldenstichting? Valt deze onder het toezicht van de Nederlandsche  Bank? Er geldt toch een verbod voor het doorbetalen van gelden? Hierbij een kort overzicht. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Nederlandsche Bank (DNB).

Verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden

Het is verboden voor degenen die geen bank zijn, bedrijfsmatig buiten een besloten kring opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of te hebben. Dit verbod is opgenomen in artikel 3:5 Wet op het financieel toezicht (Wft). Het verbod geldt niet voor degenen die zijn vrijgesteld van het verbod of een ontheffing hebben gekregen van de DNB.

Definitie van ‘opvorderbare gelden’

Wat zijn “opvorderbare gelden”? Dit zijn gelden die op enig moment terugbetaald moeten worden, uit welke hoofde dan ook, en waarvan op voorhand duidelijk is welk bedrag moet worden terugbetaald. Hieronder worden verstaan deposito’s en andere terugbetaalbare gelden.
Er is sprake van terugbetaalbare gelden als op voorhand vaststaat welk bedrag moet worden terugbetaald. Zowel het nominale bedrag als de omstandigheid dat moet worden terugbetaald, dient vast te staan.

Doorbetaling en de verbodsbetaling

Wat is een doorbetaling en is de verbodsbepaling van de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing? Een doorbetaling betreft gelden die zijn afgegeven aan een derde in het kader van een concrete opdracht tot doorbetaling aan de begunstigde. De opdrachtgever betaalt de gelden niet rechtstreeks aan de begunstigde, maar via de derde, die deze gelden vervolgens (door)betaalt aan de begunstigde.

Gedurende de periode dat de gelden door de doorbetaler onder zich worden gehouden, zijn de afgegeven gelden geen opvorderbare gelden. Dit omdat het geen gelden betreft die op enig moment terugbetaald moeten worden. Ook als tussen de bij de transactie betrokken partijen is afgesproken dat de transactie onder bepaalde voorwaarden kan worden ontbonden, zijn de afgegeven gelden geen opvorderbare gelden. Dit omdat niet vaststaat dat er terugbetaald moet worden.

Incassobureaus’s

Als een schuldeiser het innen van de betaling uit handen aan een incassobureau. In dat geval betaalt de schuldenaar aan het incassobureau en zorgt het incassobureau op haar beurt dat het geld bij de schuldeiser terecht komt. In dit geval is er geen sprake van opvorderbare gelden. De betaling van de schuldenaar aan het incassobureau heeft tot gevolg dat hij aan zijn betaalverplichting heeft voldaan. Zodra aan het incassobureau is betaald, is de schuldenaar van zijn betaalplicht gekweten en kan hij zich niet op terugbetaling beroepen. Er is dan ook geen sprake van terugbetaalbare gelden en geldt de verbodsbepaling dus niet.

Bij de betaling van het incassobureau aan de schuldeiser is er ook geen sprake van opvorderbare gelden omdat het niet gaat om een terugbetaling. Het het niet uit of het incassobureau al dan niet gebruik maakt van een stichting derdengelden. Door de betaling te ontvangen op een rekening op naam van zo’n stichting zorgt het bureau dat de aan derden toekomende gelden zijn afgescheiden van haar eigen vermogen. Bij gebruikmaking van zo’n stichting kijkt de DNB door de constructie heen, en beoordeelt zij aan de hand van de eigenlijke onderliggende activiteiten of er al dan niet sprake is van opvorderbare gelden.

Een stichting beheer derdengelden valt in beginsel dus niet onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Dit kan per situatie verschillen. Het is verstandig om dit goed uit te zoeken alvorens een dergelijke stichting op te richten.

Bron: DNB

 

, ,

2 reacties op “Derdengeldenstichting onder toezicht van de DNB?”

 1. Karlijn schreef:

  L.S.

  Betekend dit als jouw derdengeldenstichting geen verbod heeft op het aantrekken van opvorderbare gelden dan automatisch buiten het toezicht valt van DNB (aangezien opvorderbare gelden wel binnen de reikwijdte van DNB vallen)?

  Vriendelijke groet,
  Karlijn

  1. Peter Duijzend schreef:

   Dit is afhankelijk van de activiteiten binnen de stichting.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.