Doel stichting

Een stichting is een rechtspersoon die is opgericht met een bepaald doel, bijvoorbeeld om een weeshuis in Afrika financieel te ondersteunen, een natuurgebied te beschermen, de sociale samenhang in buurten te verbeteren of om te voorkomen dat geld van een ander betrokken wordt in een faillissement. Stichtingen mogen een onderneming drijven en dus winst maken, maar ze moeten de winst gebruiken voor het doel dat zij nastreven.

Uitkeringsverbod stichting

Het volgende mag niet opgenomen worden in de doelstellingen van een stichting: Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.

Doelstellingen Formuleren

Om een stichting te starten heb je statuten nodig. Bij statuten horen doelstellingen. Wat gaat je stichting doen en hoe gaat zij haar doelen bereiken? Hierbij tips om je doelstellingen te formuleren en scherp te stellen. Een heldere doelstelling geeft antwoord op de zes w-vragen.

 1. Wat wil de stichting bereiken?;
 2. Wie zijn erbij betrokken?;
 3. Waar gaat de stichting het realiseren?;
 4. Wanneer gebeurt het?;
 5. Welke delen van de doelstelling zijn essentieel?;
 6. Waarom wil de stichting/het bestuur/sympathisanten dit doel bereiken?

Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties, of goede voornemens. Om succesvol te zijn moet je zoveel mogelijk SMART doelen stellen. SMART staat voor:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdgebonden

Specifiek doel

Wat wil de stichting bereiken? Waar wil de stichting iets bereiken (geografisch)? Wanneer en waarom willen we dat bereiken? Let op dat je een verschil maakt tussen middelen en doelen. Zeg niet “het financieel steunen van een een hondenorganisatie in Kazachstan” maar “het bevorderen van welzijn van honden in Kazachstan”. Hoe gaan we dat doen? Onder andere door het financieel ondersteunen van lokale organisatie.

Meetbaar doel

Als je fondsen wilt werven dan moet u weten hoeveel je nodig hebt om een bepaald project te realiseren. Je kan je doel dus opsplitsen in meetbare onderdelen.

Acceptabel doel

Is het realistisch dat je, je doelen gaat halen? Bijvoorbeeld geen verkeersslachtoffers meer! Ga na of het een acceptabel doel is voor je stichting. Hierbij moet je een afweging maken tussen de inspanningen die nodig zijn om de doelen te verwezenlijken en de beschikbare middelen.

Realistisch doel

Is het realistisch voor om de gestelde doel te bereiken? Is geld inzamelen de beste manier om een probleem op te lossen? Is het op te lossen met geld en staat iedereen erachter? Is het antwoord “ja” dan is het realistisch. Als een stichting zijn doel bereikt of niet meer kan bereiken en de doelstellingen niet meer gewijzigd kunnen worden, dan wordt de stichting op verzoek van belanghebbende door de rechter ontbonden.

Tijdgebonden doel

Zorg voor een punt om naar toe te werken. Wanneer beginnen we met de activiteiten? Wanneer zijn we klaar? Wanneer is het doel bereikt?