Bestuurstaken stichtingsbestuur

Een stichting heeft minimaal een bestuur. Naast het bestuur kan er ook een raad van toezicht of een raad van advies ingesteld zijn. Ook is het mogelijk om een dagelijks bestuur te hebben door bijvoorbeeld een directeur te benoemen.  De bestuurders van een stichting kunnen ook in loondienst zijn van de stichting. Dit komt niet vaak voor. Meestal krijgen de bestuurders alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Bij een stichting die door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI), mag een bestuurder geen loon ontvangen voor zijn bestuurstaken. Een stichting kan personeel in dienst nemen. Veelal bestaat het bestuur van een stichting uit minimaal een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Bestuurstaken stichtingsbestuur per functie

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van stichting, naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn:

 • Leiden van de vergaderingen van het bestuur:
 • Initiatieven nemen;
 • Coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden;
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.

Secretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn of haar taken zijn:

 • Schrijven van brieven en andere stukken namens stichting;
 • Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven;
 • Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de bestuursvergaderingen;

Penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de stichting. Zijn of haar taken zijn:

 • Bijhouden van de financien;
 • Doen en ontvangen van betalingen;
 • Maken van het financieel jaarverslag en een begroting;
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.