Fusie van stichtingen
24 maart 2016 Door: Peter Duijzend

Door een fusie worden twee of meer stichtingen samengebracht tot een stichting. Dat kan doordat een van de stichting ophoudt te bestaan of doordat er een nieuwe stichting wordt opgericht en de ‘oude’ stichtingen verdwijnen. Hieronder wordt beschreven welke stappen er gezet moeten worden om te komen tot een fusie.

Voorstel tot fusie

De bestuurders van de stichtingen moeten samen een voorstel tot fusie opstellen. Dit voorstel geeft belanghebbenden en schuldeisers de mogelijkheid om de fusieplannen te beoordelen. Daarnaast moet er een ontwerp gemaakt worden van de nieuwe statuten. Dit voorstel moet gedeponeerd worden bij de KvK. Let op tussentijdse wijzigingen moeten opnieuw gedeponeerd worden.

Advertentie en verzet

Na het deponeren van de stukken moet de fusie aangekondigd worden in een landelijk verspreid dagblad. Schuldeisers kunnen binnen een maand in verzet komen. Een schuldeiser moet zich bij de rechtbank melden. De rechter beoordeelt of de schuldeiser het risico loopt om benadeeld te worden door de fusie. De rechter kan er voor zorgen dat er bijvoorbeeld zekerheid gesteld moet worden voor een vordering. Als een verzet is ingesteld mag de fusie nog niet doorgaan.

Besluit tot fusie

Als alle procedures goed zijn doorlopen volgens de KvK en rechtbank dan mag als er verder geen bijzondere statutaire goedkeuringsregelingen zijn het besluit tot fusie genomen worden. Daarna moet de akte getekend worden bij de notaris en vervolgens ingeschreven worden bij de KvK.  Dit moet in ieder geval binnen 6 maanden na het plaatsen van de advertentie.

Andere aspecten

Let op bij een fusie kunnen bijvoorbeeld leningen opeisbaar worden of vergunningen vervallen. Verder moeten fiscale gevolgen in kaart gebracht worden.

Slot

In de praktijk komt het geregeld voor dat stichtingen willen fuseren. Vaak is het makkelijker om een stichting op te heffen en het liquidatiesaldo uit te keren aan een andere stichting. Een en ander moet van geval tot geval beoordeeld worden.

Stichtingen fuseren? StichtingService heeft ruime ervaring met het fuseren van stichtingen. Neem gerust contact met ons op!

 

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.