Kan een goed doel uit de Verenigde Staten de ANBI-status aanvragen?
28 maart 2017 Door: Peter Duijzend

Kan een goed doel uit de Verenigde Staten de ANBI-status aanvragen? Dat hangt er vanaf. In artikel 5b AWR staat dat ook al is een ANBI niet gevestigd in het Koninkrijk, een ander EU land of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat gevestigde, aangemerkt kan worden als ANBI zolang de instelling voldoet aan de door de minister te stellen voorwaarden. In het giftenbesluit worden er 3 categorieën gemaakt. 1. een land dat onderdeel is van het Koninkrijk of een lidstaat van de Europese Unie;  2. een land waarmee in de relatie met Nederland voor de heffing van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenkbelasting en erfbelasting zonder beperkingen en of voorbehouden de uitwisseling is geregeld van gegevens, inlichtingen en gegevensdragers; 3. andere landen, ook wel derdelanden genoemd. Instellingen in derdelanden kunnen door de Belastingdienst als ANBI worden aangemerkt, als en zolang deze voldoen aan te stellen voorwaarden. De instelling verstrekt jaarlijks gegevens en inlichtingen, op grond waarvan het ANBI-team kan beoordelen of de instelling voldoet aan de voorwaarden. De instelling maakt aannemelijk dat de verstrekte gegevens en inlichtingen een getrouw beeld van de werkelijke situatie geven. Dit kan bijvoorbeeld met een accountantsverklaring. Ik vermoed dat de VS in categorie 2 valt. Zekerheidshalve kunt u contact opnemen met het ANBI-team.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.