KNB en NOvA pleiten voor wettelijke grondslag one tier-bestuursmodel voor vereniging en stichting
20 juli 2014 Door: Peter Duijzend

De Koninklijke Notariƫle Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) hebben vragen en opmerkingen geplaatst bij het consultatievoorstel voor de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Een voorstel is om het monistisch bestuursmodel eveneens voor de vereniging en stichting van een wettelijke grondslag te voorzien. De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht heeft dit in een advies namens de beide beroepsorganisatie naar voren gebracht.

De beroepsorganisaties onderschrijven het primaire doel van het consultatievoorstel: verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen, maar vragen zich af of de uniforme normering niet te ver wordt doorgevoerd. Het verdient aanbeveling dat de regelingen voor het handelen van bestuurders en toezichthouders, tegenstrijdig belang en het aansprakelijkheidsregime in geval van faillissement voor de vereniging en de stichting inhoudelijk zoveel mogelijk gelijk zijn aan die voor de nv en de bv. Maar de uitwerking daarvan hoeft niet in de algemene bepalingen van ons rechtspersonenrecht geconcentreerd te worden. Dit kan namelijk leiden tot begripsverwarring of uitzonderingsbepalingen voor met name de stichting. De wezenlijke verschillen tussen de rechtspersonen vormen een natuurlijke grens voor het streven naar uniformering. Zo ligt het niet voor de hand in de algemene bepalingen kwesties te regelen waarbij de bevoegdheid van de algemene vergadering een rol speelt, nu de stichting geen algemene vergadering kent. Het voorstel om de tegenstrijdigbelangregeling voor alle rechtspersonen in de algemene bepalingen op te nemen, legt de grenzen van de uniformeringswens bloot.

Wettelijke grondslag bestuursmodel Het bevreemdt de commissie dat een regeling van het monistisch bestuursmodel voor verenigingen en stichtingen ontbreekt. De wetgever geeft in de toelichting aan dat in de praktijk vooralsnog niet zou zijn gebleken van een behoefte aan een one tier board bij deze rechtsvormen, maar die stelling correspondeert niet met de bevindingen van de commissie. De commissie stelt dan ook voor om het monistisch bestuursmodel eveneens voor de vereniging en stichting van een wettelijke grondslag te voorzien.

Bron: KNB

,

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.