liquidatiebepaling algemeen nut beogende instelling
4 oktober 2014 Door: Peter Duijzend

De liquidatiebepaling die moet worden opgenomen in ANBI-statuten wordt geregeld niet juist of slechts gedeeltelijk opgenomen in de statuten. Dit signaleert het ANBI-team van de Belastingdienst. Om een stichting aan te merken als ANBI moet worden voldaan aan de huidige wet- en regelgeving zoals opgenomen in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. De voorwaarden zijn uitgewerkt in artikel 1a tot en met 1f van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.

Liquidatiebepaling

Vanaf 23 juni 2012 moet uit de statuten van een ANBI blijken dat bij opheffing van de ANBI een batig liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (90%) het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. Volgens de Belastingdienst komt het met enige regelmaat voor dat notarissen deze bepalingen niet opnemen in de statuten of wijzigen bij een statutenwijziging. Het is dus van belang dat je dit controleert. Bij StichtingService hebben wij veel ervaring met het oprichten van ANBI’s. Onze liquidatiebepalingen zijn conform de ANBI-regelgeving.

Bestaande ANBI’s

Voor bestaande ANBI’s die voor 23 juni 2012 als ANBI zijn aangemerkt, geldt voor de liquidatiebepaling een overgangsregeling. Die statuten hoeven hiervoor niet apart te worden aangepast. Bij een eerstvolgende statutenwijziging moet de liquidatiebepaling wel worden aangepast. Dit overgangsrecht geldt alleen indien de liquidatiebepaling wél voldeed aan het regime dat gold tot en met 2011 (een algemeen nut beogende instelling, dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend). De veelvuldig voorkomende bepaling dat een batig saldo wordt bestemd voor een door het bestuur nader te bepalen doel, kwalificeerde in het verleden dus al niet en dat blijft zo. Geen overgangsrecht in dat geval dus. Controleer dus je statuten.

ANBI stichting oprichten tegen lage kosten? StichtingService heeft ruime ervaring met het oprichten van ANBI’s. Wij helpen je met het bijschaven van je doelstellingen zodat je statuten voldoen aan de vereisten van de Belastingdienst. Je krijgt het eerste jaar een gratis internetadres op www.anbi.nl om te voldoen aan de wettelijke publicatieverplichtingen. Stel je eigen statuten direct samen via ons online aanvraagformulier>>.
, ,

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.