Overeenkomst derdengelden

Na het oprichten van de stichting moet er een overeenkomst gesloten worden tussen het advocatenkantoor en de stichting. Hierin wordt ondermeer opgenomen:

  • dat de stichting zich verplicht om derdengelden van het advocatenkantoor in beheer te nemen;
  • dat de stichting is opgericht om te voorkomen dat derdengelden zich vermengen met andere geldstromen binnen het advocatenkantoor;
  • dat de stichting geen andere activiteiten verricht dan het in ontvangen van derdengelden, het tijdelijk beheren en het betalen of overdragen van derdengeldenaan de rechthebbenden of degenen die rechthebbenden zullen blijken te zijn;
  • dat wordt beoogd alle betalingen van derdengelden te doen plaatsvinden aan of vanuit de stichting, met dien verstande dat vermenging slechts zal plaatsvinden waar het betreft de derdengelden onderling en geen vermenging zal optreden tussen de derdengelden en het vermogen van de advocaat respectievelijk van het kantoor.

Overeenkomst derdengelden

Richt je een Stichting Beheer Derdengelden Advocatuur op via StichtingService dan kan je in het aanvraagproces aangeven of je ook een overeenkomst wil hebben. In dat geval stellen wij ook een overeenkomst op conform artikel 34 van de regeling op de advocatuur. Extra kosten bedragen € 100,- incl. btw.

Stichting Beheer Derdengelden Advocatuur oprichten tegen lage kosten? StichtingService heeft ruime ervaring met het oprichten van derdengelden stichtingen. De kosten bedragen € 300,- inclusief btw voor de oprichting. Dit is inclusief notariskosten. Vraag direct je eigen stichting aan via ons online aanvraagformulier>>.