Sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

Wilt u een stichting oprichten met een sociaal doel? Hier zijn fiscaal voordelige regelingen voor als uw aangemerkt kan worden als sociaal belang behartigende instelling (SBBI).  Een SBBI betaalt geen schenk- of erfbelasting als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. Uw organisatie streeft een sociaal belang na. Dit blijkt uit de statuten of reglementen;
 2. De feitelijke activiteiten van uw organisatie komen overeen met de doelstelling;
 3. Uw organisatie valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld;
 4. De bestuursleden van uw organisatie ontvangen alleen een onkostenvergoeding en/of een niet boven matig vacatiegeld;
 5. Uw organisatie is gevestigd in de Europese Unie, op de BES-eilanden, op Aruba, op Curaçao, op Sint-Maarten;
 6. Uw organisatie gebruikt de schenking of erfenis voor het doel van de organisatie.

Laat u de stichting via StichtingService oprichten en dan zorgen wij ervoor dat de statuten voldoen aan de voornoemde voorwaarden. In beginsel beoordeelt de Belastingdienst niet of de stichting voldoet aan de voorwaarden. Op het moment van het ontvangen van de schenking of erfenis moet beoordeeld worden of uw organisatie voldoet aan deze vereisten. Voldoet u dan hoeft u ook geen aangifte te doen. Twijfelt u dan kunt u het voorleggen aan de Belastingdienst.

Wat is een SBBI?

Een SBBI is een stichting of vereniging die activiteiten ontplooit voor en met mensen. Het gaat om activiteiten waaraan een grote maatschappelijke waarde kan worden toegekend.

Voorbeelden van een SBBI

Als zij ook een maatschappelijke waarde hebben, zijn de volgende organisaties SBBI’s:

 • zangkoor
 • dansgroep
 • muziekvereniging
 • harmonievereniging
 • sportorganisatie
 • jeugdgroep
 • buurtvereniging
 • hobbyclub
 • kindervakantiekamp
 • jeugdvakantieweek
 • speeltuin
 • kinderboerderij
 • gilde
 • personeelsvereniging
 • ouderenvereniging
 • lokale scoutinggroep
 • amateurtoneelvereniging en -theatergroep

Behalve deze organisaties kunnen ook nog andere organisaties een SBBI zijn.

Wat is het verschil tussen een SBBI en een ANBI stichting

Het verschil met een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is dat een SBBI het sociaal belang dient en een ANBI het algemeen belang. Voor ANBI’s gelden meer en zwaardere eisen en is er een ANBI-register. In fiscale zin zijn gewone giften aan een SBBI niet aftrekbaar en aan een ANBI wel.

Wat is een steunstichting SBBI

Een steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een jubileum van een SBBI op het gebied van sport en muziek. Om uw stichting aan te merken als steunstichting SBBI moet uw stichting voldoen aan de voorwaarden én bij de Belastingdienst zijn aangemeld. Een stichting kan maximaal in 1 kalenderjaar aangemerkt worden als een steunstichting SBBI.

Belastingvoordeel voor donateurs van steunstichtingen SBBI

Voor donateurs van steunstichtingen SBBI geldt vanaf 1 januari 2012 een giftenaftrek. Eenmalige giften aan een steunstichting SBBI zijn vanaf die datum aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Hierdoor worden giften aan steunstichtingen SBBI gestimuleerd.

Kosten oprichting SBBI stichting of steunstichting SBBI

U heeft al een naam, bestuurders, doelstellingen en u weet hoe u deze wilt bereiken dan kunt u zelf een SBBI oprichten. Wat u nu nog nodig heeft is een stichting die zo is ingericht dat u na oprichting voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Via StichtingService kunt u voor € 350,- inclusief BTW en inschrijving bij de Kamer van Koophande (exclusief inschrijfkosten) een SBBI stichting oprichten. Let op! de KvK rekent voor inschrijving eenmalig € 50,- aan inschrijfkosten.  Vul hiervoor het aanvraagformulier voor een stichting in. Na afronding sturen wij u de concept stukken toe.

 

SBBI stichting oprichten tegen lage kosten? StichtingService heeft ruime ervaring met het oprichten van SBBI’s. Wij helpen je met het bijschaven van je doelstellingen zodat je statuten voldoen aan de vereisten van de Belastingdienst. Stel je eigen statuten direct samen via ons online aanvraagformulier>>.