Stichting administratiekantoor (STAK)

Een Stichting Administratiekantoor (STAK) is een stichting met als doel beheren en certificeren van aandelen.

Waarom certificeren in een STAK?

Een aandeel geeft zeggenschapsrechten en winstrechten. Bij certificering van aandelen worden zeggenschap en winstrechten gesplitst. Een aandeelhouder draagt zijn aandelen over aan de stichting tegen het uitreiken van certificaten. De stichting is aandeelhouder geworden van de BV. Als aandeelhouder mag de stichting dus het stemrecht voeren in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Het stemrecht op de aandelen wordt uitgevoerd door de bestuurders van de stichting. Certificeren wordt vaak gedaan bij werknemersparticipaties, vermogensplanning of bijeenhouden van familiebedrijven. De certificaathouders hebben dus geen stemrecht meer maar het voordeel op de aandelen wordt wel 1 op 1 doorgegeven aan de certificaathouders. Dit geld ook voor eventuele opbrengsten bij verkoop of staken van de onderneming waarvan de stichting de aandelen houdt.

Zeggenschap certificaathouders STAK

In de statuten en administratievoorwaarden kunnen rechten toegekend worden aan de vergadering van certificaathouders. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een bindende voordracht doen voor een nieuwe bestuurder.

Stichting administratiekantoor (STAK)

  • Waarborgen continuïteit van de onderneming;
  • Splitsing van zeggenschaps- en winstrechten;
  • Certificaten kunnen zonder notariële tussenkomst worden uitgegeven;
  • Certificaathouders blijven anoniem en worden niet vermeld in het handelsregister;
  • Benoeming opvolgende bestuursleden van de stichting kan statutair worden geregeld;

 

Fiscale gevolgen certificering STAK

Certificering van aandelen kan leiden tot aanmerkelijk belang heffing door de Belastingdienst. Dit is niet het geval als de certificaten vereenzelvigd kunnen worden met de aandelen.

Certificaten STAK

Een STAK kent de volgende soorten certificaten:

  • Royeerbare certificaten. Deze kunnen op verzoek van de certificaathouder omgewisseld worden in aandelen;
  • Niet royeerbare certificaten. Deze kunnen uitsluitend met goedkeuring van het bestuur van STAK worden omgewisseld in aandelen.

 

Administratievoorwaarden

De certificering van aandelen wordt vastgelegd in administratievoorwaarden. In deze voorwaarden worden de rechten en plichten van zowel de stichting als die van de certificaathouders over en weer beschreven.
Via StichtingService kunt u de oprichting, administratievoorwaarden en certificering eenvoudig regelen.

 

Stichting administratiekantoor (STAK) met administratie voorwaarden oprichten tegen lage kosten? StichtingService heeft ruime ervaring met het oprichten van STAK’s. Wij helpen je met het oprichten van de stichting, bestuursbesluiten, administratievoorwaarden en het leveren van aandelen aan de stichting tegen uitgifte certificaten zodanig dat je geen aanmerkelijk belang heffing verschuldigd bent aan de Belastingdienst. Vraag direct je eigen STAK aan via ons online aanvraagformulier>>.