Stichting derdengelden verplicht voor NVI leden
2 april 2015 Door: Peter Duijzend

Met ingang van 1 mei 2012 moeten NVI leden (Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen) verplicht een stichting Derdengelden te gebruiken voor alle ontvangsten van debiteuren die zij aan haar opdrachtgevers dienen af te dragen. Met deze maatregel worden de opdrachtgevers van incasso bureau’s beschermd. Voor degene die moet betalen is een faillissement van een incassobureau namelijk niet van belang. Juridisch geldt een betaling door een debiteur aan een incassobureau als een “bevrijdende betaling”. Dit houdt dus ook in dat een debiteur de schuld niet nogmaals rechtstreeks aan de opdrachtgever behoeft te voldoen als het incassobureau failliet gaat.

Ontvangen gelden

Alle ontvangsten van debiteuren van opdrachtgevers moeten rechtstreeks op een bankrekening van de stichting derdengelden dienen te worden ontvangen. Een route waarbij het geld wordt doorgestort naar de bankrekening van de stichting is niet toegestaan.  In de algemene voorwaarden voor incasso dienstverlening dient een bepaling opgenomen te worden dat betalingen door debiteuren aan het incassobureau geacht worden bevrijdende betalingen te zijn, ook in geval van surseance of faillissement van een NVI-lid.

Geen garantie tegen fraude

Controle op naleving wordt uitgevoerd door het onafhankelijk Keurmerkinstituut en in sancties is voorzien (inclusief, in ernstige gevallen, royement als Lid en ontneming van het Keurmerk); het is daarbij mogelijk dat de NVI in de toekomst nog nadere voorschriften uitvaardigt met betrekking tot de inrichting van controle van de stichting derdengelden (bijvoorbeeld door de accountant van het Lid).

Regelgeving kwaliteitsrekeningen Notarissen en gerechtsdeurwaarders

Volgens artikel 25 van de Wet op het Notarisambt en artikel 19 van de Gerechtsdeurwaarderswet zijn de beide beroepsgroepen verplicht om op naam met vermelding van de hoedanigheid één of meer bijzondere rekeningen aan te houden (kwaliteitsrekeningen) die uitsluitend bestemd zijn voor gelden die de beroepsbeoefenaar in verband met zijn werkzaamheden ten behoeve van derden onder zich neemt. De aard van de rekening, blijkend uit de tenaamstelling, brengt mee dat de daarop gestorte bedragen door de beroepsbeoefenaar worden beheerd, maar toebehoren aan de degenen voor wie die gelden bestemd zijn, de derden, gezamenlijk. Deze kwaliteitsrekeningen hebben een wettelijke status. Het is de vraag of de gelden op de rekening van een stichting derdengelden van een NVI lid dezelfde status hebben. Met andere woorden kunnen ze niet ten prooi vallen aan de curator ingeval van een faillissement?

Stichting Beheer Derdengelden oprichten tegen lage kosten? StichtingService heeft ruime ervaring met het oprichten van derdengelden stichtingen. De kosten bedragen € 400,- inclusief btw voor de oprichting. Dit is inclusief notariskosten. Vraag direct je eigen stichting aan via ons online aanvraagformulier>>.
, ,

2 reacties op “Stichting derdengelden verplicht voor NVI leden”

  1. A.J.van der Zande schreef:

    Hoe kan het,dat ik 90 euro moet betalen op NL23ABNA0458036668,terwijl ik helemaal geen lid ben!!!
    Graag ongedaan maken s.v.p.!!!

    1. Peter Duijzend schreef:

      Wij richten stichting derdengelden op voor klanten. Wij incasseren zelf niet. Probeer via Google of de KvK te achterhalen wie er achter de incasso zit.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.