Stichting met een of meer bestuursleden

Een stichting kan geen leden hebben zoals een vereniging. Door middel van fondsenwerving en/of een vermogen probeert de stichting haar doel te verwezenlijken. Een stichting wordt via ons opgericht bij een notaris. In de oprichtingsakte worden de statuten van de stichting, de regels waaraan het bestuur zich in de toekomst moet houden, opgenomen. Vervolgens wordt de stichting door de notaris ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vaak heeft een stichting meerdere bestuurders dit is echter niet verplicht.  Een stichting kan door één (rechts)persoon worden opgericht. Het is dus mogelijk een ‘gewone’ stichting op te richten met één bestuurder.

Soorten stichtingen via StichtingService

In de oprichtingsakte van de stichting moeten de statuten worden vastgesteld. In de statuten neemt de notaris in ieder geval de naam, vestigingsgemeente, doelstellingen op. De doelstellingen geven aan waar de organisatie voor staat en wat zij probeert te bereiken. Het geeft aan waar het bestuur mee bezig is en waar het naar toe wil. Afhankelijk van de gewenste doelstellingen zijn er verschillende soorten stichtingen via StichtingService op te richten:

Een stichting kan alleen maar opgericht worden bij notariële akte. Het is mogelijk om na uw overlijden een stichting in het leven te roepen als erfgenaam dan moet u de volledige statuten opnemen in uw testament. De stichting is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de stichting volledige rechtsbevoegdheid bezit en zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is. Met andere woorden kan een stichting onroerend goed in bezit hebben en gehouden worden aan overeenkomsten die het bestuur sluit met andere partijen.

Uitkeringen

De inkomsten van een stichting moeten ten goede komen aan het ideële of sociale doel. Uitkeringen aan de oprichter(s) of bestuurder(s) zijn niet toegestaan. Een onderneming drijven is mogelijk maar dan moeten de inkomsten uit de onderneming gebruikt worden voor het realiseren van haar doelstellingen.

Stichting oprichten tegen lage kosten? StichtingService heeft ruime ervaring met het oprichten van stichtingen. Stel je eigen statuten direct samen via ons online aanvraagformulier>>.