Wat doe je als een stichting zonder bestuur komt te zitten?
21 april 2021 Door: Peter Duijzend

Door overlijden kan het voorkomen dat een stichting zonder bestuur komt te zitten. De wet biedt de mogelijkheid om via 2:199 BW als belanghebbende de rechter te verzoeken om een nieuw bestuurslid te benoemen als in de statuten er geen andere mogelijkheden meer geboden worden. Dit artikel kan ook gebruikt worden als er op basis van de statuten te weinig bestuursleden zijn. Voor een degelijk verzoek ben je griffierechten verschuldigd (2021: 667 euro) en daarnaast de kosten voor een advocaat. Van belang is dat je belanghebbende bent. Iemand die bevriend was met het bestuurslid is niet direct een belanghebbende. Als niemand zich meldt kan de Kamer van Koophandel na 1 jaar de stichting laten ontbinden op grond van artikel 2:19a BW lid 2. De Kamer laat de stichting ontbinden als haar is gebleken dat aan twee, cumulatief gestelde voorwaarden is voldaan.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.