Wat is een steunstichting?
23 november 2015 Door: Peter Duijzend

Kenmerkend voor steunstichtingen is dat zij geld, maar ook bijvoorbeeld goederen, inzamelen ter verwezenlijking van de eigen statutaire doelstelling, namelijk ondersteuning van een anbi. In de praktijk komt het voor dat een stichting als doelstelling heeft:- Gelden inzamelen voor stichting x teneinde de doelstelling van stichting x te ondersteunen. Als de te ondersteunen instelling x een ANBI is kwalificeert de steunstichting ook. Ook zijn er steunstichtingen die meerdere ANBI’s (financieel) ondersteunen. In de literatuur is opgemerkt dat steunstichtingen niet moeten worden verward met zogenoemde loketinstellingen. Beide verschillen namelijk wezenlijk van elkaar. Waar een steunstichting (anbi) gelden, goederen et cetera inzamelt ter verwezenlijking van de eigen algemeen nuttige doelstelling, worden bij pure loketinstellingen giften onder aanwijzing van de donateur aan een derde begunstigde gedaan.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.