Wat is vacatiegeld?
14 november 2016 Door: Peter Duijzend

De bestuursleden van een ANBI die het beleid bepalen mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld (artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994). Wat is vacatiegeld? Vacatiegeld is een forfaitaire vergoeding aan bestuursleden of leden van de raad van toezicht voor hun werkzaamheden voor de stichting. Vacatiegeld is dus een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Voor deze vergoeding hoeven de bestuursleden geen bonnetjes over te leggen. Vacatiegeld is in ieder geval niet bovenmatig als dit niet hoger is dan de vergoeding die is opgenomen in het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Een hoger vacatiegeld is in uitzonderingsgevallen mogelijk en is dus niet per definitie bovenmatig. Bij de beantwoording van de vraag of een hoger vacatiegeld bovenmatig is, spelen onder andere een rol de aard en omvang van de ANBI en de maatschappelijke positie van het lid van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt. Maxima van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies volgen. Dit is per vergadering:- max. € 256 voor gewone leden- max. € 333 voor de voorzitter (130%). Een (vaste) vergoeding die niet afhankelijk is van het bijwonen van vergaderingen en de daarbij behorende voorbereiding, kan in beginsel niet als vacatiegeld worden aangemerkt. Uitzondering is opgenomen in het giftenbesluit 2014 onder punt 3.4. Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.